1400 podpisów w 3 tygodnie – dziękujemy!

30 września oficjalnie zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy ronda u zbiegu Piłsudskiego i Wkrzańskiej. Przez 3 tygodnie udało się uzbierać 1400 głosów poparcia. Petycję wraz z podpisami złożyliśmy „na ręce” Starosty. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy zaangażowali się w tę akcję oraz dla mieszkańców za wiele ciekawych rozmów, jakie odbyliśmy prezentując ten pomysł. Teraz wraz z potężną grupą mieszkańców czekamy na odpowiedź Starosty oraz stanowisko Burmistrza Diakuna. Chcielibyśmy wiedzieć, czy na rondo w tym miejscu będziemy czekać rok, pięć, czy piętnaście lat…

120 podpisów za rondem w ciągu jednego przedpołudnia!

pchli-targ

Dziś podczas Pchlego Targu, organizowanego przez Radę Osiedla nr 6,  rozmawialiśmy wraz z radnym Dominikiem Brzęckim z mieszkańcami Osiedla Bogusława X (i nie tylko) o naszej inicjatywie budowy ronda przed sklepem Lidl w Policach. Poparcie dla pomysłu było zaskakująco duże. W ciągu jednego przedpołudnia zebraliśmy ponad 120 podpisów! Ogromna większość osób, z którymi mieliśmy okazję zamienić kilka słów dostrzega ten problem komunikacyjny i uważa, że zmiana w tym obszarze jest potrzebna natychmiast. Sporo osób mówiło nam również o innych kwestiach, na które włodarze miasta czy radni powinni zwrócić uwagę. Z pewnością będziemy mieć te wskazówki na uwadze podczas kolejnych akcji. Póki co gromadzimy poparcie społeczne w temacie ronda, z zamiarem przekazania władzom Powiatu naszej petycji już wkrótce.

Rondo przed Lidlem potrzebne od zaraz!

Dziś wraz z radnymi Dominikiem Brzęckim i Mariuszem Różyckim mówiliśmy o pilnej konieczności budowy ronda u zbiegu ul. Piłsudskiego i Wkrzańskiej (przed Lidlem). Przygotowaliśmy w tej sprawie petycję do Zarządu Powiatu. Podpisy pod nią można złożyć w sklepie Pepco i warsztacie Frankowski i Synowie.

Nie zgadzamy się, że na to rondo trzeba czekać do powstania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – bo to projekt niezwykle drogi i skomplikowany, na którego realizację trzeba będzie czekać jeszcze długie lata. Zamiast tego proponujemy aby Powiat Policki we współpracy z Gminą Police wybudowali to rondo już teraz. Skala problemu tego wymaga.

 

Inicjatywa „Twój radny” wdrożona w całości!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, wicestarosta Paweł Mirowski poinformował o zainstalowaniu na terenie Polic trzech skrzynek przeznaczonych do kontaktu „pocztowego” pomiędzy radnymi a mieszkańcami. Tym samym nasza inicjatywa „Twój radny” została zrealizowana w całości.

Wcześniej w jej ramach na stronie Powiatu http://www.policki.pl zostały  udostępnione – pod logo akcji – adresy mailowe radnych, umożliwiając kontakt drogą elektroniczną.

Kontakt bezpośredni realizujemy wraz z radnym Dominikiem Brzęckim nieprzerwanie od początku lipca w Piekarni-Cukierni Staromiejskiej przy ul. Bankowej, spotykając się z mieszkańcami w każdy czwartek między 16.00 a 18.00.

Od dziś można się nami (i wszystkimi radnymi Powiatu) kontaktować drogą tradycyjną, wrzucając do skrzynek pisma, listy, czy uwagi i adresując go do któregoś z radnych. Listy niezaadresowane imiennie będą kierowane do rozpatrzenia przez właściwe komisje Rady. Skrzynki zostały umieszczone zgodnie z naszą sugestią przy ul. Wyszyńskiego (naprzeciwko „Kingi”), przy ul. Piłsudskiego (przy skrzyżowaniu z ul. PCK) oraz przy ul. Grunwaldzkiej na Starym Mieście (przy „baszcie”).

Bardzo się cieszymy, że po kilku miesiącach od inauguracji naszej inicjatywy, wreszcie możemy zamknąć ten etap z pozytywnym skutkiem. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby dać Państwu poczucie, że jesteśmy do dyspozycji w sprawach związanych z miastem i Powiatem. Udało się nam „udrożnić” wszystkie ścieżki kontaktu z radnymi, więc od dziś zapraszamy do wykorzystania którejkolwiek z nich. Hasło akcji „Twój radny – Napisz. Porozmawiaj” jest wreszcie w pełni aktualne.

 

Monitoring miejski – jest diagnoza sytuacji.

2015-03-01-andrzej-zakrzewski-komendant-policji-w-policach

W poniedziałek 28 września odbyło się spotkanie, o zorganizowanie którego staraliśmy się od dłuższego czasu – pisałem już o tym w czerwcu, w artykule „Spotkajmy się w sprawie monitoringu”. Starania odniosły skutek: na zaproszenie Burmistrza Diakuna, przy jednym stole zasiedli przedstawiciele wszystkich podmiotów, które mają wpływ na funkcjonowanie monitoringu w Policach.

Na spotkanie szliśmy wraz z radnym Dominikiem Brzęckim z kilkoma celami: po pierwsze uzupełnić swoją wiedzę na temat działania monitoringu, po drugie zorientować się jak postrzegają sytuację użytkujący i zarządzający systemem kamer, i wreszcie po trzecie, ustalić dalsze kroki w kierunki naprawy sytuacji w tym zakresie.

Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości czy takie spotkanie jest zasadne i potrzebne, to musiały się one rozwiać już na początku dyskusji. Komendant Policji, Andrzej Zakrzewski zaczął bowiem od przedstawienia swojego stanowiska i – co tu dużo mówić – jest ono niezwykle krytyczne wobec obecnego stanu rzeczy. Według niego, Straż Miejska posiada „nadrzędność” w sterowaniu kamerami, co w praktyce oznacza, że policjant obsługujący system nie może zmieniać pola widzenia kamery, jeśli jest ona „przejęta” przez jego odpowiednika w siedzibie Straży Miejskiej. Opisano również sytuację, w której policjant ustawia daną kamerę na interesujące go miejsce a strażnik miejski przestawia jej kąt widzenia np. w piątek. W rezultacie Policja nie może obserwować wcześniej „zadanego” miejsca przez cały weekend. Nie wyjaśniono z czego wynika to uprzywilejowanie Straży Miejskiej nad Policją. Gwoli ścisłości, Komendant Straży Miejskiej był zdania, że nadrzędność ma Policja. Widać więc, że są podstawowe różnice w ocenie sytuacji.

Jakość obrazu rejestrowanego przez kamery jest wysoce niewystarczająca. Tak Komendant określił wszystkie kamery z wyjątkiem tej na ul. Rycerskiej. Nie da się za ich pomocą odczytać rejestracji samochodu znajdującego się w polu widzenia kamery, nie można rozpoznać rysów twarzy przechodnia. Dodatkowo, słowa ostrej krytyki padły na temat samej lokalizacji kamer. Według Komendanta KP Police wiele z kamer jest zainstalowanych zbyt wysoko (tu np. padły gorzkie słowa pod adresem jednej ze spółdzielni, która odmówiła umieszczenia kamery niżej aby „nie zniszczyć elewacji budynku”). Zbyt duży kąt ustawienia kamer powoduje brak możliwości identyfikacji ewentualnych sprawców zdarzeń.

Dodatkowo, pan Zakrzewski zwrócił uwagę na brak miejsca w Komendzie Powiatowej Policji na zainstalowanie dodatkowych monitorów oraz brak personelu, który mógłby być oddelegowany wyłącznie do monitorowania miasta.

Kwestię niezbędności dodatkowego personelu obsługującego kamery potwierdził również przedstawiciel firmy Espol, mówiąc, że żadna kamera nie spełni swojego celu, jeśli nie będzie nią sterował człowiek, który ustawi ją i wyostrzy na odpowiednim miejscu. Niestety była to chyba jedyna rzecz, w której zgodził się z Komendantem Policji, gdyż znaczna część spotkania upłynęła na kłótniach pomiędzy oboma panami na temat lokalizacji kamer. Generalnie przedstawiciel Espola twierdził, że obniżając wysokość, na jakiej zainstalowane są kamery, zawęzimy obszar widzenia do tego stopnia, że potrzeba będzie więcej kamer, aby pokryć pierwotny obszar.

Moja ocena spotkania i podnoszonych argumentów jest następująca: system monitoringu może być bardzo pożytecznym narzędziem w walce o poprawę bezpieczeństwa w mieście. Niestety w Policach system ten nie spełnia swojej roli z kilku powodów:

  1. Jakość obrazu z kamer. System składa się z czternastu kamer, z czego tylko pięć umożliwia zapis obrazu w jakość HD i te według Espola są w stanie identyfikować osoby, odczytywać rejestracje itd. Komendant Policji, jak wspomniałem, ma w tej sprawie inną opinię. Moim zdaniem wymiana wszystkich kamer, które nie są w stanie zapisywać obrazu odpowiedniej jakości powinna być jednym z pierwszych kroków, jakie należałoby podjąć. I to nie po dwie rocznie, a wszystkie od razu. To po prostu punkt wyjścia. Oczywiście do tego celu należy wpierw osiągnąć konsensus i ustalić specyfikację techniczną kamer, które zamierza się kupić.
  2. Lokalizacja kamer. Tutaj przyznaję rację Komendantowi KP Police. Według mnie jedynym podmiotem, który powinien decydować o tym gdzie i jak wysoko mają być umieszczone kamery, jest właśnie Policja. Bo to od Policji wymaga się poprawy poziomu bezpieczeństwa, to policję się z tego rozlicza, to wreszcie Policja ma największą wiedzę na temat miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Z przebiegu spotkania wynikło jednak, że mimo artykułowania szeregu uwag na ten temat, Policja zupełnie nie ma wpływu na ten aspekt funkcjonowania systemu! Po prostu nikt nie czuje się w obowiązku uwzględniać tych uwag! Uważam, że to powinno się jak najszybciej zmienić.
  3. Obsługa systemu. To ewidentnie jedno z wąskich gardeł skuteczności monitoringu na dzień dzisiejszy. Obecnie nie ma osób, które w zakresie obowiązków miałyby wyłącznie obserwację obrazu z kamer, przestawianie ich pola widzenia, dostosowywanie zoomu itd. Bez „inteligentnego oka” system ten jest praktycznie bezużyteczny, bo większość zdarzeń pozostanie niezauważonych. W tym zakresie zachodzi pilna potrzeba utworzenia kilku etatów dedykowanych do obsługi monitoringu miejskiego. Na spotkaniu wstępnie przedyskutowano tą kwestię, stwierdzając, że etaty te niekoniecznie musiałyby być obsadzone przez policjantów. Równie dobrze mogliby być to cywile.
  4. Zasady organizacyjne. Na spotkaniu ujawniły się pewne „kolizje” w zarządzaniu systemem kamer, pomiędzy Policją a Strażą Miejską. Wydaje się więc, że ten aspekt wymaga uregulowania, zapewne formalnego. Ciężko sobie wyobrazić pełne wykorzystanie atutów monitoringu w sytuacji braku dobrej współpracy pomiędzy formacjami odpowiedzialnymi za ochronę porządku publicznego.

Podsumowując, mamy za sobą bardzo konstruktywne spotkanie, które dla wielu osób mogło mieć wartość „uświadamiającą”. Mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że bolączki systemu monitoringu w Policach zostały w znacznym stopniu zdiagnozowane. Teraz pozostaje podjąć bardziej już szczegółowe rozmowy wokół wymienionych przeze mnie aspektów i wypracować konkretne rozwiązania. Z taką propozycją wystąpiłem podczas spotkania i wydaje się, że spotkała się ona z aprobatą przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Pozostaje więc oczekiwać na kolejną turę spotkań – tym razem już roboczych.